Το iCan είναι μια διαδικτυακή, περιεκτική πλατφόρμα που θα στηρίζει και θα βοηθά τους χρήστες στην καθημερινή τους ζωή με διάφορους τρόπους

Μια σημαντική πτυχή για τους ηλικιωμένους ώστε να ζουν μια ανεξάρτητη και άνετη ζωή είναι να έχουν πάντα έναν τρόπο να αλληλεπιδρούν με την οικογένεια ή τους φροντιστές τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το iCan έχει κεντρικό στόχο τη στήριξη των ατόμων τρίτης ηλικία στην καθημερινή τους ζωή. Περιέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή που εστιάζουν στο να εξάψουν το ενδιαφέρον των ατόμων τρίτης ηλικίας ώστε να ασχοληθούν με κάτι που θα τους βοηθήσει να παραμείνουν ενεργοί και αυτό-βοηθούμενοι. Το iCan χρησιμοποιεί προσιτή τεχνολογία, ελκυστική για το μέσο άτομο μεγαλύτερης ηλικίας. Η πλατφόρμα θα συνοδεύεται από ένα έξυπνο ρολόι που θα συνδέεται ασύρματα με την πλατφόρμα, μετρώντας διάφορα βιομετρικά στοιχεία και θα ενημερώνει δυναμικά τον χρήστη, καθώς και την πλατφόρμα και τα συνδεδεμένα άτομα, όπως η οικογένεια του ατόμου και οι γιατροί, για ορισμένες καταστάσεις και ανωμαλίες που ενδέχεται να προκύψουν στο χρήστη. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που κάνουν το iCan μοναδικό συμπεριλαμβάνονται οι κατ’ οίκον παραδόσεις διαφόρων ειδών, όπως φάρμακα ή άλλα αγαθά, μια υπηρεσία μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να προσφέρει συνοδεία σε ηλικιωμένους, ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες και ένα έξυπνο παιχνίδι συνδεδεμένο με ένα απλουστευμένο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Τελικοί χρήστες με διαφορετικό υπόβαθρο θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της πραγματικής έκτασης αυτών των χαρακτηριστικών κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Nea

Τελευταίες ειδήσεις που σχετίζονται με το έργο

home-summary

iCan’s kick-off Meeting

iCan’s project kick-off meeting was organized on the 2nd of April 2020 through a virtual Consortium Meeting due to the situation caused by the outbreak of COVID-19 in Europe. 

Ή επισκεφτείτε τις σελίδες κοινωνικών μέσων

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Το έργο iCan συγχρηματοδοτείται από: